„Tehke Balti kett uuesti läbi – märgistage oma asukoht virtuaalsel kaardil!" Nende sõnadega paluvad ürituse korraldajad inimesi jagama oma mälestusi Balti ketist.

„Balti kett kujutab endast ajaloo suurimat rahulikku meeleavaldust, ja oli pöördepunktiks Balti riikide pingutuses saavutada taas vabadus. Balti keti dokumentaalne pärand kanti ka UNESCO maailma mälu registrisse aastal 2009," tutvustavad korraldajad projekti.

Kõigil Balti ketis osalenutel kutsub ettevõtmine üles märgistama virtuaalsel kaardil oma täpne asukoht Balti ketis, lisades sinna ka kirjeldus ja mälestused sündmusest.

Ürituse korraldajad loodavad, et ürituse 25. aastapäevaks, aastal 2014, on kogu Balti keti veebisaidil terve teekond kaetud inimeste fotodega, kes 1989. aasta meeleavaldusest osa võtsid.

Ettevõtmise raames korraldatakse ka meenete kogumispäevi, kuhu kutsutakse jagama igasuguseid esemeid, mis on seotud Balti ketiga, laulva revolutsiooni või muuga, mis pärineb kõnesolevast perioodist, sealhulgas argieluga seotud meeneid.

Tolle aja tuntud avaliku elu tegelased on andnud oma nõusoleku olla projekti saadikud, tulles kohale kogumispäevade avaüritusele. Eestit on esindama kutsutud kunagise Eesti Komitee esimees ja praegune Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam.

Eestis on võimalik oma meeneid jagada 30-31. augustil Tallinnas Rahvusraamatukogus.

Balti kett oli massiline vabadust nõudev meeleavaldus, meenutamaks Molotov-Ribbentropi pakti allakirjastamist 1939. aastal, mis andis Nõukogude liidule vabad käed Eesti okupeerimiseks.

Projekti lisainfo leiab kodulehelt www.europeana1989.eu