Riigikogu pressitalituse teatel oli raporti arutelu ajendatud kasvavast tendentsist, kus need kaks tasandit lähevad segamini. Poliitiliste vigade ja erimeelsuste eest on karistatud nn valikulise õiguse rakendamisega. Tegelikult on sellistel juhtudel õigusemõistjateks valijad.

Lisaks teoreetilisele osale on raporti selgitavas osas üksikasjaliselt analüüsitud kolme juhtumit: need puudutavad Ukraina endist peaministrit Julia Tõmošenkot ja endist siseministrit Juri Lutsenkot ning Islandi endist peaministrit Geir Haardet.

Raporti ettevalmistamise käigus võeti samuti seisukoht Veneetsia komisjonilt, mis puudutab poliitilise ja õigusliku vastutuse lahushoidmist ministeriaalsel tasandil.

Parlamentaarne umbusaldusavaldus poliitiliste vigade eest võib olla tegelikult palju tõhusam karistus kui nõrgalt põhjendatud või sootuks põhjendamatu kriminaalne vastutuselevõtmine, mis annab tegelikult märku hoopis sellest, et õigussüsteem on täitevvõimust sõltuvuses.

Parlamentaarse assamblee Eesti delegatsiooni esimees Andres Herkel rõhutas oma kõnes, et samaaegselt tuleb järgida kahte printsiipi: poliitikul ei saa olla garantiid mitte olla süüdistatav ja karistatav, kuid samas ei tohi õigusemõistmine olla valikuline või poliitiliselt motiveeritud.

Herkel rõhutas ka, et vahe Tõmošenko ja Haarde vahel on siiski selles, et viimast ei ole kunagi arreteeritud. Lihtsalt süüdistuse esitamisel aeti poliitiline vastutus kriminaalsega segamini.

Seega on kahe vastutuse lahushoidmise raportil selge side ka varasema poliitvangi definitsiooni raportiga, lõppkokkuvõttes aga ka murettekitava tendentsiga, et poliitvangide probleem Euroopa liikmesriikides muutub üha teravamaks.

Seda olukorda kommenteerides rõhutas Herkel, et oluline on saavutada selline olukord Euroopa Nõukogu liikmesriikide hulgas, kus poliitvange ei ole.

Herkel osundas ka Georgias tekkinud probleemidele, mis on seotud mitmete opositsioonitegelaste kinnipidamisega, sealhulgas endise peaministri Vano Merabišvili arreteerimisega eelmise kuu lõpus.

Ta rõhutas, et nädala algul hääletusel tehtud otsus Georgia teemal kiireloomulist debatti mitte pidada ei tohi tähendada rohelist tuld opositsioonitegelaste täiendavale arreteerimisele. Samas ütles ta, et kahjuks on hoiatav näide juba olemas - pärast seda kui jaanuaris kukkus assambleel läbi Aserbaidžaani poliitvangide raport, algas selles riigis suurem repressioonilaine opositsiooni ja sõltumatute ajakirjanike vastu.