Lorentsi sõnul pole tema eksamitel klassikaliseks spikerdamiseks vajadust, sest ta lubab eksamitel kasutada loengute materjale. „Tudengid kasutavad omavahelisi suhtlemiskanaleid, internetti, nutitelefone ja paberilipikuid,“ selgitas Lorents Delfile. „Vastused võetakse kusagilt kellegi teise käest, aga nende väljamõtlemisega ise ei tegeleta.“

Lorentsi sõnul teevad tudengid kontrolltöid ja eksameid mitteakadeemilisel viisil. „Kaudsed tunnused viitavad, et asjad ei ole kõige paremas korras,“ sõnas Lorents ja tõi näite, kus ta ise vahetas ühe varasema aasta kontrolltöös seisendandmed, aga tudengitelt tagasi saadud tööde vastused olid sellised, mis olid saadud vanade sisendandmetega.

Teine kujundlik näide õpilaste pealiskaudsest suhtumisest õppetöösse on Lorentsi sõnul näiteks kui üks tudeng soovib 90 minuti jooksul teha järgi viis kontrolltööd, mis õppejõu hinnangul pole realistlik traditsioonilise õppemeetodeid kasutades ja on võimalik ainult mahakirjutades.

Lorentsi sõnul on äärmiselt kahetsusväärne, kui inimesed maksumaksja raha eest võtavad ja petavad sama maksumaksjat, näidates hiljem oma diplomit, millel ei ole tegelikku väärtust. Ohtu näeb ta selles, et selliselt diplomi saanud tulevased insenerid pakuvad meile hiljem töid, mida tuleb ringi teha või mida ei saa üldse kasutada.

„See ei ole tolereeritav,“ sõnas Lorents ja lisas, et tema aine ei ole ainuke, milles konkreetne seltskond, kes tema peale praegu kaebas, on kasutanud ebaausaid õppemeetodeid. Tema sõnul on plagiaati tuvastanud ka teised ITK õppejõud.

„See on kõige puhtakujulisem pettus,“ on Lorents veendunud, sest maksumaksja jääb ilma teenusest, mille eest on maksnud. Ta leiab, et õppeasutus, kes väljastab diplomi, peaks selle ka garanteerima.

Lorentsi sõnul suhtleb ta paljude õppejõududega nii Eestis kui mujal maailmas ja kahjuks ei ole see ainult IT Kolledži eripära. „See on paraku ka mujal hakanud vohama,“ tunnistas ta ja tegi üleskutse akadeemilisele üldusele ja tudengitele, kes ausal teel oma hinded kätte saavad, alustada sõda ja hakkata seda välja juurima.

Tema sõnul ei peaks ka õpilased ise kaasa minema üksteise pealt mahakirjutamisega, sest tulevikus tuleb ausalt oma hinde välja teeninud inimesel tööturul konkureerida ja ta võib alla jääda pettuse teel diplomi saanutele ehkki ta tegelikult väärinuks oma kontrollitud teadmistega seda töökohta.

Õhtuleht kirjutas täna, et IT Kolledži loogika ja algoritmiteooria õppejõud ja poliitik Peeter Lorents kukutas kevadel eksamil läbi 135 üliõpilast ja tudengid nõuavad juhtkonnale esitatud petitsioonis tema vallandamist.

Eksami läbisid selleks vajaliku punktisummaga vaid üheksa tudengit. Paljud eksaminandid usuvad, et nende tegelik skoor pidanuks olema kõrgem kui miinimum. Lisaks süüdistavad üliõpilased õppejõudu rassismis ja sallimatuses.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid