Suletud on maanteelõik Põdruse–Kunda–Pada Viru-Nigula poolsest otsast kuni Pada–Sonda maanteeni. Ümbersõit toimub Sämi–Sonda–Kiviõli–Varja või Viru-Nigula–Aseri kaudu.

Ümbersõidu skeemi suurelt vaatamiseks kliki alloleval kaardil.

Teekond enamikule liiklejaist seoses ümbersõitudega ei pikene, kuna ümbersõit Sämi–Sonda–Kiviõli–Varja kaudu on põhimarsruudist 400 meetrit lühem.

Maanteeameti Ida regiooni planeeringute osakonna juhataja Anti Palmi selgitas, et Padaoru truup on amortiseerunud ja vana. "Truup tekitab kevadise suurvee ajal üleujutusi ning ehitatakse nüüd ümber teraskaartruubiks," lisas Palmi.

Kohalikel elanikel soovitatakse remondi ajal kasutada teisi piirkonna avalikus kasutuses olevaid teid. Remonditud truubiga teelõik avatakse plaanide kohaselt liiklusele taas kahe kuu pärast.