Üritusel on kohal politsei ja turvafirma, et tagada kohalike elanike ja ürituse külastajate turvalisus. Väiksematele rikkumistele juhitakse esmalt tähelepanu, ent politsei kinnitusel tuleb arvestada, et igasugune juhiste või korralduste eiramine toob endaga kaasa ürituselt eemaldamise ja süüteomenetluse.

Nagu tavaks saanud, viiakse ka sellel aastal läbi politseioperatsioon, milles osalevad Lääne prefektuuri politseiametnikud, abipolitseinikud ja teenistuskoerad.

Sõidukijuhid peavad arvestama, et nende käitumist liikluses ja kohapeal kontrollitakse üldise turvalisuse huvides. Politsei manitseb juhte alkomeetrit kasutama ning tuletab meelde, et politsei töövahendid alkoholijoobe tuvastamise teenuse osutamiseks mõeldud ei ole.

Ürituse territooriumil tagab korda turvafirma, kuid avaliku korda ja õiguskuulekas käitumist liikluses tagatakse politsei tegevusega. Politsei ootab külastajatelt ja ka kohalikelt elanikelt kehtivatest reeglitest kinnipidamist ja teineteisega arvestamist.

Rikkumistest ja võimalikest õnnetustest palub politsei anda teada hädaabi numbril 110.