Asja muudab huvitavaks see, et volikogu liikmena osaleb Kotkas praegu Murastes asuva Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži detailplaneeringut puudutavates aruteludes. Nendes on ta korduvalt seisnud vastu akadeemia jätkamisele Murastes.

On päevselge, et kui riik kaalub akadeemia kolimist Ida-Virumaale Kotkale kuuluvale kinnistule, siis hakkab Kotka erahuvi domineerima avalike huvide üle. Äripäevale antud kommentaaris on ta oma ettevõtlushuvi antud küsimuses ka tunnistanud.

Kuigi tegemist on sisemise diskussiooniga Harku vallavolikogu ja vallavalitsuse tasandil, on igati tervitatav, et lugu on ka avalikkuse tähelepanu pälvinud (vt Äripäev 19.06). Sisekaitseakadeemiaga seonduv on riiklikult oluline küsimus ja avalik huvi selle suhtes on terve demokraatliku ühiskonna tunnus.

Paraku vajab see avalik huvi natuke tuge, sest Äripäevas välja toodud vallavolikogu opositsioonipoliitikute seisukohad juhivad tähelepanu kõrvale sellelt, et volikogu liige seisab volikogus oma ärihuvide eest.

Nii Äripäevale kommentaari andnud Priit Kotkas ise kui ka volikogus Reformierakonda esindav Ott Kasuri viitavad Sisekaitseakadeemia võimalikku kolimist kommenteerides koolikohtade puudusele Harku vallas ning perspektiivile rajada akadeemiast vabanevatesse hoonetesse vallale uus põhikool.

Fakt on see, et Sisekaitseakadeemia kompleks Murastes ei ole mingil juhul sobiv 120-kohalise põhikooli rajamiseks, nagu väidavad opositsiooni esindajad. Harku vald on hiljuti rajanud sama suure kooli Harkujärvele ning praegu valmib Vääna-Jõesuu kool. Akadeemia kompleks Murastes on väikse põhikooli jaoks mitmekordselt üledimensioneeritud, asub logistiliselt ebasoodsas ja ebaloogilises kohas ning on oma ülalpidamiskuludelt kordades kulukam kui tänapäevase koolikompleksi ülalpidamine.

Lisaks ei plaani Riigi Kinnisvara Aktsiaselts teha Harku vallale miljoneid eurosid väärt kingitust Muraste kompleksi näol. See tähendab, et see kompleks tuleb kõigepealt riigilt ära osta, siis kohandada ja siis hallata. Ka tagasihoidliku arvutusvõimega inimene saab aru, et seda taustinformatsiooni arvesse võttes ei ole Murastes Sisekaitseakadeemia hoonetesse põhikooli rajamine otstarbekas.

Harku valla edasise arengu ja elanike huvides on see, et siin tegutseb ka edaspidi kõrgkool, mida arendab ja finantseerib riik, mis loob töökohti kohalikele elanikele, toob riiklikke investeeringuid taristusse ja ühtlasi pakub tavapärasest tõhusamat korrakaitse- ja turvateenust. Lisaks hindame kõrgelt hästi toimivat koostööd Muraste politsei- ja piirivalvekolledži ning Tabasalu Ühisgümnaasiumi vahel. Sisekaitse õppesuund on gümnaasiumiõpilaste seas populaarne ning koostööst tulenev lisaväärtus suur.