Matemaatika eksamit sooritas tänavu 3419 inimest ja nende keskmine tulemus oli 60,7 punkti.

Matemaatika eksamil põrujaid on alati olnud teiste ainetega võrreldes rohkem. Eelmisel aastal põrus matemaatikas 5,5 protsenti kõigist eksami sooritajatest ehk 202 inimest. 2011. aastal sai alla 20 punkti 392 ja 2010. aastal 347 eksaminanti.

147 inimesele on tänavu komistuskiviks eesti keele eksam teise keelena, seal sai alla 20 punkti 5,7 protsenti eksaminantidest. Mullu oli vastav protsent 6,2.

Eesti keele eksamil sai alla 20 punkti 53 eksaminanti, bioloogias 44 ja geograafias 31 inimest. Ajaloo eksamil põrus 27 inimest. Teiste ainete eksamitel oli alla 20 punkti saajaid vähem. Keegi ei põrunud prantsuse ja vene keele eksamil.

Eesti keele eksamit sooritas 7925 inimest ja nende keskmine tulemus oli 62,3 punkti. Inglise keele eksamit soorits 6557 inimest ja nende keskmine tulemus oli 72 punkti.

Järgmisel aastal kaovad ära sotsiaalainete ja loodusainete eksamid. Abiturientidel tuleb sooritada eesti keele, matemaatika ja võõrkeele eksam.