Küll aga võeti konsensuslikult päevakorda, et juhatus ühingu seisukohta Kaldalu küsimuses avalikkusele veelkord selgitaks, teatas Piraadipartei.

Meelis Kaldalu võttis 23. aprillil riigikogus toimunud lahtiste uste päevadel endaga kaasa vabariigi valimiskomisjoni (VVK) arvuti, mida kasutatakse elektroonilise hääletamise komisjoni koosolekute protokollikmiseks. Ta pöördus koos selle sama arvutiga kolm nädalat hiljem Delfi toimetusse, eesmärgiga välja selgitada, miks valimiskomisjon arvuti kadumise suhtes midagi ette ei ole võtnud.

Veel samal õhtul esitas VVK politseile kuriteoteate ning kahe päeva pärast kuulutati Meelis Kaldalu üleriiklikult tagaotsitavaks.

Kadunud arvuti andis Kaldalu riigikogu ruumides üle täpselt kuu aega peale selle hõivamist, misjärel ta koheselt vahistati ning kohtupsühhiaatrilisse ekspertiisi suunati.

Kaldalu rääkis Delfile, et soovis varastatud arvutist leida viiteid selle kohta, kas ja kuidas e-valimiste tulemusi võltsitakse.

"Piraadipartei peaks olema suur telk, kuhu mahub inimesi anarhistidest tehnokraatideni, Anonymouse nähtamatutest kätest tavaliste netikodanikeni," rõhutas Kaldalu väljaviskamise vastu olnud Andres Laiapea. "Kaldalu innukus e-valimistega seotud probleemidele tähelepanu tõmbamisel väärib tunnustamist, kuid laiduväärne on lähtumine põhimõttest, et eesmärk pühendab abinõu," lisas ta.

Väljaviskamise pooldajad aga leidsid, et Kaldalu on tekitanud Piraadiparteile piisavalt suure mainekahju, et ta selle alusel oma ridadest välja arvata.