Kogunemise peamiseks küsimuseks on see, kuidas minna edasi pärast sisevalimistel toimunud võltsinguid. Parteilased on lahkarvamusel selles osas, kas peaks korraldama uued ja ausamad juhatuse valimised või mitte.