Vastavalt Eesti Koostöö Kogu põhikirjale vältab nõukogu liikme ametiaeg kolm aastat, töö eest tasu ei maksta, teatas presidendi kantselei.

President Ilvese hinnangul näeb ta nõukogu liikmete keskset ülesannet Eesti Koostöö Kogule pikaajaliste sihtide seadmises ning sihtasutuse ühiskondliku kaalu kasvatamises, mille sihiks on kodanike ja vabaühenduste kaasamine ühiskondlikult oluliste pikaajaliste eesmärkide saavutamisse.

President Ilvese poolt 2007. aastal asutatud Eesti Koostöö Kogu (www.kogu.ee) annab välja regulaarset Eesti Inimarengu Aruannet, töötab koos haridus- ja teadusministeeriumi ja Haridusfoorumiga välja Eesti pikaajalist haridusstrateegiat, valmistab ette riigipidamise kava ning koordineeris käesoleva aasta alguses Rahvakogu algatusrühma tööd.