Tänavu esmakordselt Tallinna Ülikoolis toimuval sümpoosiumil osaleb üle kahesaja uurija 32 riigist üle kuue kontingendi, teatas Tallinna ülikool.

„Tegemist on Eesti jaoks nii sisuliselt kui märgiliselt olulise sündmusega, mis ühelt poolt võimaldab kohalikel nooruurijatel ning praktikutel osaleda mõttevahetustes valdkonna absoluutsete tipptegijatega, teisalt teadvustab Eesti noorsoouuringuid rahvusvahelise teadustöö olulise osana,“ märkis sümpoosiumi peakorraldaja, professor Airi-Aliina Allaste.

Sessioonide teemadeks on online-osalus ja kooslused, põlvkondade ülesed suhted, subkultuurid, haridus, migratsioon ja mobiilsus ning palju muud. Tähelepanu all on ka noorema põlvkonna halvenenud seisund ja sellest tulenevad ulatuslikud ülemaailmsed protestilained.

„Kujundlikult võib öelda, et kui kuuekümnendatel mässasid noored sellepärast, et soovisid elada teisiti kui nende vanemad, siis täna lähevad noored tänavale sellepärast, et nad saa enam elada samamoodi kui nende vanemad,“ rääkis Allaste.

„Suurel osal nooremast põlvkonnast pole võimalik jätkata viimaste dekaadide elustiili. Teisalt pakuvad tehnoloogilised arengud uusi võimalusi nii kultuuri loomiseks ja tarbimiseks kui ka osaluseks ja suhtlemiseks, mida just nooremad eriti aktiivselt kasutavad.“

Noored pole täna enam piiratud ainult oma riigi ega kultuuriga, vaid elavad osaliselt interneti vahendusel ühises kultuuriruumis. Allaste sõnul lasub noorsoo uurijatel väga suur vastutus. „Sellistes tingimustes on järjest olulisem ka rahvusvaheline diskussioon noorsoo uurimuses. Noortega seotud teemasid tuleb globaalsel tasandil teadvustada, analüüsida ning vajadusel probleemidele lahendusi otsida.“

Esmakordselt Põhjamaadest väljaspool toimuv Põhjamaade Noorsoouuringute Sümpoosium (Nordic Youth Research Symposiums, NYRIS) on erakordne mitmes mõttes. Alates 1987. aastast toimuv NYRIS on juhtiv noorsoouuringute konverents Põhjamaades.