„On arusaamatu, miks Veterinaar- ja Toiduamet loomakaitsjate poolsetele pöördumistele Medi halva tervise kohta reageerimata jättis ning pärast looma õnnetut surma lahkamist tähtsaks ei pea,“ rääkis Eesti loomaõiguslaste liikumise Loomade Nimel esindaja Kristina Mering meediale saadetud teates.

Liikumine Loomade Nimel peab tähtsaks Medi lahkamist, et selgitada välja surma tegelikud asjaolud. Omaltpoolt ollakse valmis korraldama ka annetuskampaania, et kompenseerida Medi lahkamiseks vajaminevaid kulusid. Ida-Viru veterinaarkeskuse loomaarst, kes pärast elevandi surma laipa üle vaatama kutsuti, ütles liikumisele Loomade Nimel, et tema otsus ei ole 100 protsenti täpne ning tegelikele surma põhjustele tooks valgust ainult lahkamine. 

Samas veterinaar- ja toiduamet, kelle haldusse Medi küsimus läheb, probleemi tähtsaks ei pea ning jätkab probleemi ignoreerimist. Kuna Põllumajandusministeerium vastutab veterinaar- ja toiduameti tegevuse eest, otsustati meeleavaldus korraldada just seal, et tähelepanu probleemidele laieneks ning Põllumajandusministeerium survestaks VTA-d oma ülesandeid täitma.

“Medi puhul oli tegu loomaga, kelle lont on osaliselt halvatud ning kelle isolatsioonis pidamise Saksa veterinaaramet on keelustanud. Kõike seda arvestades on äärmiselt kummaline, et miks Harju veterinaarkeskus ei reageerinud kaebustele ja kasutas venitamise ja probleemi ignoreerimise taktikat,“ ütles Mering.

"Harjumaa veterinaarkeskus on viimase kolme nädala jooksul nii Eesti kui Saksamaa loomakaitsjatelt ja lisaks ka Austria saadiku abikaasalt saanud mitmeid murelikke teateid, et elevant Medi tervis ei ole enam kõige parem. VTA teatele aga sisuliselt ei reageerinud," jätkas ta.

"Meile jääb arusaamatuks, mille alusel leidis Harjumaa veterinaarkeskus, et elevant Medi tervis on hea ja ta on võimeline esinema? Kes olid kaasatud eksperdid? Kas võeti kontakti veterinaaridega, kes on Medi tervisega enne tegelenud ja kellel on vastav informatsioon? Miks ei ole siiani üle kuulatud seitset tunnistajat, kes nägid pealt Medi peksmist ja seda alaealiste silme all?“ soovivad Meringu sõnul väga paljud inimesed teada.

Andmebaasi Elephant Encyclopedia kohaselt sündis elevant Medi vabas looduses 1965. aastal. Vastavalt Eesti loomakaitseseadusele on avalikel üritustel lubatud kasutada ainult tehistingimustes sündinud loomi.