Tuletõrjeautosid pole tema sõnul märgata.

AS-i Alexela Terminal tegevusalaks on heledate naftasaaduste, naftakeemia ja vedeldatud gaasi hoiustamine ning transiidi korraldamine.

Raudteetsisternides saabuv kaup pumbatakse mahutitesse, hoiustatakse lühiajaliselt ja pumbatakse tankeritele.

Kõikide tõenäoliselt esineda võivate õnnetus­juhtumite kiire avastamine - nagu tulekahju terminali suvalises osas -, kohene negatiivse mõju lokaliseerimi­ne, edasise leviku piiramine ning kontrolli all hoidmine on teostatav terminalis olemasolevate tehniliste vahenditega, on Alexela Terminali avalike suhete juht Jaanus Saat varasemalt kinnitanud.