Lasteombudsman koos Eesti lastekirjanduse keskusega lapsi kirjutama ja kaasa rääkima laste elu, neid ümbritseva keskkonna ja suhete teemadel ning arutlema selle üle, kuidas laste elu Eestis paremaks muuta.

Lapsed said kirjutamisel valida nelja teema vahel: Head lapsed – need kasvavad vitsata; Kes kontrollib minu käitumist – kas mina ise või keegi teine?; Minu mured ja hirmud; 100-aastane Eesti, kus mul on hea. Konkursile laekus üle 280 töö.

Kõige rohkem kirjutati teemal „Minu mured ja hirmud“. Lapsed väljendasid oma kirjatöödes muret tööpuuduse, kitsaste majanduslike olude, pingeliste peresuhete ja vägivalla, vanemate ajapuuduse, kiusamise ning enda ja lähedaste terviseprobleemide pärast.

Ühtlasi on lastel hirm oma tuleviku ees ning ollakse mures koolide sulgemise ja maapiirkondade hääbumise pärast. Mitme lapse kirjatöös tõusetus Eestist lahkumise teema – lapsed on mures sellepärast, et vanemad, kes Eestis tööd ei leia, on sunnitud riigist lahkuma ning see mõjutab ka laste elu.

„Laste kirjatöödes peegelduvad ilmekalt Eesti ühiskonna probleemid, mis on jõudnud laste teadvusesse. Samas on hea, et lapsed oskavad hinnata perekonna tähtsust ning väärtustada Eesti loodust,“ märkis õiguskantsleri laste õiguste osakonna juhataja Andres Aru.

Kirjatööd annavad kinnitust, et Eesti lapsed on andekad, iseseisvad ja vastutustundlikud, kuid nad muretsevad enda edukuse ja hakkamasaamise pärast ning hirm tuleviku ees ei luba neil sageli praegu õnnelikud olla.

Andres Aru sõnul peaks täiskasvanud mõtlema sellele, kuidas vähendada laste hirme tuleviku ees ja maandada pingeid, mida põhjustab kohustus olla edukas. Ta lisas, et vanemad võiksid lapsi rohkem tunnustada, et tõsta laste enesekindlust ja -usku.

„Seda, et paljud lapsed vajavad rohkem tähelepanu, näitasid ka meile saadetud tööd, kus laps kirjutas, et valis murede teema kirjutamiseks seetõttu, et kuskil mujal ja kellegi teisega ta nendest asjadest rääkida ei saa,“ selgitas Aru.

Kirjatöid hinnanud Eesti lastekirjanduse keskuse direktori Triin Soone sõnul üllatas teda kirjutiste juures see, et nii paljud lapsed olid valinud oma mõtete väljendamiseks luulevormi. Samuti on tema sõnul tore, et kirjutajate hulgas oli lapsi, kelle emakeel ei ole eesti keel, kuid kes oma mõtteid ladusas eesti keeles väljendasid.

„Positiivne oli see, et paljud kirjutajad analüüsisid töödes oma hirmude tagamaid ning pakkusid ise välja ka lahendusi, kuidas hirmudest võitu saada ning muredele lahendused leida – enamasti oli võtmesõnaks rääkimine lähedaste, pereliikmete ja sõpradega,“ lausus Triin Soone.

Lastombudsmani ja Eesti lastekirjanduse keskuse meeskond tõstis tööde hulgast esile 20 autorit, keda tunnustatakse täna Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimuval lastekaitsepäeva üritusel, kuhu on oodatud ka kõik teised lugemishuvilised lapsed.

Lasteombudsman kaitseb laste ja noorte õigusi suhetes avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega. Eesti sai lasteombudsmani 19. märtsil 2011. aastal, kui õiguskantsler Indrek Tederile pandi lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesanded. Lasteombudsmani ülesannete täitmiseks on Õiguskantsleri kantseleis laste õiguste osakond, kus töötab neli inimest.