Võitjad loosisid täna välja välisministeeriumi kantsler Alar Streimann koos viktoriini läbiviimist toetanud ettevõtjatega.

Tänavusest viktoriinist võttis osa rekordarv 12 407 osalejat 132-st riigist. Kantsler Alar Streimanni sõnul on tegemist suurima osalejate arvuga alates 2002. aastast, mil välisministeerium viktoriini korraldab.

"Suur osalejate arv peegeldab ka Eesti-suunalise huvi mitmekülgsust. Lisaks lähinaabritele oli vastanuid pea igast maailmanurgast, sealhulgas näiteks Nepalist, Ghanast, Mongooliast, Uus-Meremaalt ja Gambiast," märkis Streimann.

Enim vastanuid oli Venemaalt, USA-st, Ukrainast, Lätist, Saksamaalt ning Valgevenest.

Viktoriin toimus kahes keeles. Ingliskeelses viktoriinis oli osalejaid 7540 ning venekeelses viktoriinis 4900. Kõigile küsimustele õigesti vastajaid oli kokku 10 462.

Välisministeeriumi viktoriini eesmärk on tutvustada välisriikide kodanikele Eestit, pakkudes osalejatele uusi ja huvitavaid teadmisi, anda neile ajendi Eesti kohta rohkem infot otsida ja Eestit külastada.

Välisministeerium korraldab välismaalastele suunatud Eestit tutvustavaid viktoriine alates 2002. aastast. Seekordne viktoriin toimus kaheksateistkümnendat korda.

Viktoriin koosnes kaheteistkümnest erinevast Eestit puudutavast valikvastustega küsimusest, millele oli võimalik vastata 1. märtsist 25. maini.