Sitsi tn 15A kinnistul asuv kabel on Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna Jumalaema Kõikide Kurbade Rõõmu Ikooni Koguduse kasutuses. Kogudus kasutab kabelit usutalituste läbiviimiseks ja heategevuse korraldamiseks, samuti hooldab ja tagab kogudus pühakoja kasutuskõlbliku seisundi.

Kiriku ümberehituse ja vaestekodu projekti raames rajati kabeli juurde abihoone laiendusena vaestekodu kuuele inimesele koos köögi-söögitoaga. Kabeli tasuta kasutusse andmise leping sõlmiti 2003. aastal.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikuga tehtud tõhusa koostöö raames on Tallinna linn tasuta üle andnud Aleksander Nevski Stavropigiaalsele kogudusele Pikk tn 34a kabeli, eelmise aasta lõpus anti Treiali tn 6 kiriku hoone ja Kaevuri tn 3 elamu Kopli Püha Nikolause Kogudusele ning Herne tn 26a kabeli Aleksander Nevski Stavropigiaalsele kogudusele. Kiriku ehitamiseks Lasnamäele pakkus Tallinn kirikule abi maa eraldamisega.

Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul on aga plaanis rajada koostöös linnaga Mustamäele Maarja Magdaleena Kiriku hoonetekompleks, selleks seadis Tallinna linnavolikogu linna omandis olevale Kiili tn 9 kinnistule otsustuskorras tähtajalise ning tasulise hoonestusõiguse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kasuks.

Kirikute taotlustele vastu tulles on Tallinna linn andnud tasuta üle Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule Pikk tn 66 hoone ning Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule Oleviste kiriku abihooned, Eesti Vabariigi ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku vahel sõlmitud kavatsuste protokolli alusel anti riigi omandisse Vene tn 24 kiriku, Liivalaia tn 38 kiriku, Raudtee tn 49/Tähe tn 2 kiriku hooned ning Rahu tn 2 kogudusemaja ja kuur.