Kui esmalt nähti lindu tuulepargi servas esimesest elektrituulikust saja meetri kaugusel madalal puuoksal, siis hiljem nägid kohalikud elanikud lindu samas lähedal maapinnal ning selgus, et kotkas ei suuda lennata, teatas Eestimaa Looduse Fondi ja Eesti Ornitoloogiaühingu kotkaklubi.

Järgmisel hommikul püüdsid Kotkaklubi liikmed linnu kinni ning toimetasid Tartusse, Eesti Maaülikooli loomakliinikusse. Seal teostatud läbivaatusel selgus, et kotkal on puudu osad vasaku tiiva laba-hoosuled koos sõrmeluudega (tiivaotsaluud) ja vigastus on tekkinud umbes nädal aega tagasi.

Läbivaatlusel sedastatud vigastust ning linnu leiukohta arvestades, saab kindlat tõdeda, et kotkale sai saatuslikuks kokkupõrge tuuliku tiivikuga. Elektrituuliku laba ots võib liikuda väga suurel kiirusel, ulatudes mitmesaja kilomeetrini tunnis ja on piisavalt terav, et tekitada kirjeldatud kotkatiiva otsa tömp mahalõikamine.

Leitud merikotkas on emaslind, kes on rõngastatud 1999. aastal Läti lääneosas ja ta pesitseb alates 2007. aastast Aulepa tuulepargist 7 km kaugusel asuvas pesas. Tänavuaastase pesakontrolli käigus nähti pesa juures ainult isaslindu ja pesas on kaks poega, kelle seisundit Kotkaklubi järgmise kuu aja jooksul jälgib.

Kotkastel ja teistel suure tiiva siruulatusega lindudel, kes tõusvate õhuvooludega tiirlevad, on kiiresti liikuvaid elektrituulikute labasid raske märgata.

Seetõttu ei tohi tuulikuid ehitada haruldaste linnuliikide pesadele lähemale kui 2 km (kõik kotkaliigid ja must-toonekurg) ega ka kotkapesade ja põhiliste toitumisalade vahele. Tuulikuid ei ole soovituslik ehitada rannikule ja selle lähedale, sest rannikualasid kasutavad merikotkad sageli toiduotsinguteks ja rannikust kaugemal on lindude hukkumise tõenäosus väiksem.

Antud juhul on Aulepa tuulepargi asukohavalik senistest tuuleparkidest Eestis üks ohutumaid, sest sealsed tuulikud asuvad rannikust 2-5 km kaugusel ja lähim asustatud kotkapesa on 6 km kaugusel.

Samas eksisteerib lindudel sealse 16 suure tuulikuga juhuslik kokkupõrkeoht. Antud juhtum kinnitab elektrituulikute negatiivset mõju ohustatud liikidele, eelkõige röövlindudele.