Urmo Kübara kandidatuuri esitas Euroopa Parlamendi saadik Siiri Oviir (ALDE).

"Urmo Kübar on kodanikuühiskonna ühenduste aktiivne kõneisik. Tänu tema tegevusele on ühendused hakanud tegema rohkem koostööd ühiste eesmärkide elluviimisel ning otsustajad on pidanud järjest enam arvestama nende seisukohtadega nii riiklikul kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil," ütles pr. Oviir.

Ta tõi esile Urmo Kübara aktiivset osavõttu erinevates töörühmades ja projektides, mis on suunatud kodanikuühiskonna edendamisele ning Urmo Kübara kui eksperdi nõu seadusloome vallas. Urmo Kübar on kaasa aidanud koostöövõrgustike loomisele erinevate huvigruppide - nt. Tallinna mittetulundusühingute - vahel ja aidanud ellu viia 'Teeme ära 2008-2012.aasta kampaaniaid, mis on tänaseks kasvanud ülemaailmselt toimivaks ettevõtmiseks.

"Viimane näide, kus Urmo Kübar on oluliselt panustanud Eesti kodanikuühiskonna arengusse, on Rahvakogu loomine ja tegevus, et peatada poliitikute võõrandumine rahvast ja tagada demokraatliku ühiskonna areng," ütles Siiri Oviir.

Eesti žürii, kuhu kuulusid EP saadikud Kristiina Ojuland (ALDE), Tunne Kelam (EPP) ja Ivari Padar (S&D) kiitis Urmo Kübara kandidatuuri Euroopa Kodaniku Auhinnale üksmeelselt heaks. Žürii hinnangul on tegemist noore teotahtelise eurooplasega, kes on euroopalike väärtuste levikuks ja kinnistamiseks palju panustanud.

Kokku annab EP välja kuni 50 auhinda ning igast liikmesriigist on võimalik esitada kuni viis kandidaati. Auhinna saajad kinnitab Brüsselis asuv kantselei, mida juhatab EP asepresident Anni Podimata (S&D, Hispaania). Võitjate autasustamise tseremoonia toimub oktoobris Brüsselis. Euroopa Kodaniku Auhinnaga tunnustab Euroopa Parlament silmapaistvaid eurooplasi alates 2009. aastast.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid