Uuringute kohaselt teatati eelmisel aastal koguni 26 000 seksuaalse ahistamise juhtumist. 2011. aastal teatati 19 000 juhtumist.

Eelmisel nädalal kutsus Obama enda juurde Hageli ja kõrged sõjaväejuhid, et arutada võimalusi seksuaalsele ahistamisele lõpu tegemiseks.

"President oli väga konstruktiivne ja väga selgesõnaline," ütles Hagel pärast kohtumist.

Kaitseminister kardab enda sõnul, et see probleem võib takistada relvajõudude toimimist. Ta on palunud eri väeliikude ülematel esitada nädala pärast ettepanekuid, kuidas juurida relvajõududest välja igasugune seksuaalne ahistamine.