Täpsemalt öeldes võeti vastu Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatav protokolli Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga ratifitseerimisega.

Protokoll käsitleb Iiri rahva Lissaboni lepinguga seotud muresid sellistes valdkondades nagu õigus elule, perekond ja haridus, maksustamine, julgeolek ja kaitse ning kinnitab Iirimaa konstitutsioonist tulenevate teatud põhimõtete austamist ja kehtimist nendes valdkondades ka peale Lissaboni lepingu jõustumist.

Kokkulepe protokolli lisamise osas Euroopa Liidu aluslepingutele oli vajalik, et teha võimalikuks Lissaboni lepingu heakskiitmine 2. oktoobril 2009 Iirimaal toimunud rahvahääletusel.