Presidendi kantselei ametnikud töötasid riigipeale seaduse väljakuulutamise otsustamiseks ette nähtud 14 kalendripäeva vältel vastuolusid tekitava jahiseaduse ning selle menetlemisega seotud materjalid põhjalikult läbi, kogudes ka lisateavet. Selle töö tulemusena vaieldamatult põhiseadusvastaseid sätteid seaduses ei tuvastatud.

Küll aga selgus info kogumise käigus, et jahimeeste seas on tuntav ebakindlus ja ebaselgus paljudes olulistes küsimustes, mis seonduvad uue seaduse rakendamisega. Näiteks ilmnes, et jahipidajate seas on levitatud eksitavat teavet, justkui tuleks uue seaduse alusel juba sel aastal asuda osaliselt ulukikahjusid hüvitama või sõlmida kiirkorras maaomanikega lepinguid. Seadus ei anna alust kummalegi väitele, ent olukord, kus nõnda palju inimesi on mures jahipidamise tulevase korralduse pärast, on kahetsusväärne.

Riigipea hinnangul tuleb kiiresti ja arusaadavalt selgitada jahipidajate ja maaomanike õigusi, kohustusi ning keskkonnakaitse tagamise põhimõtteid. Palve jagada tõest teavet on suunatud kõikidele vaidlusi tekitanud menetluse osapooltele.

Seepärast peab president Ilves oluliseks võimalikult kiiresti, aga kindlasti enne jahiseaduse jõustumist anda üheselt mõistetavad selgitused uue seaduse mõjude kohta nii jahimeestele kui maaomanikele ja looduskaitsjatele, samuti tuleb jälgida seaduse rakendumist ja vajadusel kaaluda sellesse paranduste tegemist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid