Täna Harju maakohtus toimunud eelistungil määrati jalgpalluritest narkoärimeeste esimeseks istungi ajaks 16. september, ütles Delfile kohtu pressiesindaja.

Süüdistatuna narkokuritegudes on kohtu all lisaks Oliver Konsale ka Tauno Laasme, Peeter Kallas ja Peeter Truus.

Süüdistuse kohaselt panid Tauno Laasme (38) ja Oliver Konsa (28) 2012. aasta novembris Tallinnas ja Harjumaal isikute grupis korduvalt toime suures koguses narkootilise aine ebaseadusliku käitlemise – suures koguses kokaiini ebaseadusliku omandamise, valdamise, veo ja edasiandmise.

Süüdistuse järgi omandas Tauno oma tuttavalt Peetrilt (40) vähemalt 200 grammi kokaiini, olles nimetatud tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Oliveriga. Veidi hiljem andis Tauno tellitud koguse narkootilist ainet edasi oma tuttavale Peetrile (38). Suurema osa omandatud kokaiinist viis Tauno seejärel vastavalt kokkuleppele Oliveriga hoiule viimase elukohta, kusjuures kaks pakendatud müügikogust jättis enda sõiduautosse. Süüdistuse kohaselt andis Tauno ühe kaasa võetud kokaiinipakendi samal õhtul vahetult Oliveri kätte, et viimane toimetaks selle ostjani. Teise Taunol kaasas olnud kokaiinikoguse võtsid politseiametnikud läbiotsimisel ära Tauno enda autost.

Taunot ja Oliveri süüdistatakse samuti selles, et nad omandasid Peetrilt (40) vähemalt 20 grammi kokaiini, toimetasid selle Oliveri elukohta, kus kaalusid ja pakendasid aine tellimustele vastavateks müügikogusteks ning andsid osa sellest edasi Normanile (26), kes temale esitatud süüdistusest nähtuvalt müüs suurema osa saadud narkootilisest ainest seejärel Tallinnas edasi mitmetele isikutele. Normanit süüdistatakse veel suures koguses narkootilise aine – kokku vähemalt 35 grammi kokaiini – omandamises ning ühe grammi kaupa edasimüümises kahele isikule pikema aja vältel. Lisaks süüdistab Riigiprokuratuur Normanit selles, et ta kohtumääruse alusel vahistatud isikuna põgenes konvoeerimise käigus Tallinna linnas.

Kokaiini hankinud Peetrile (40) esitas Riigiprokuratuur süüdistuse suures koguses narkootilise aine korduvas ebaseaduslikus omandamises, valdamises, veos ja edasiandmises. Teist Peetrit (38), kellele Tauno süüdistuse kohaselt kokaiini edasi müüs, süüdistatakse suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikus omandamises ja valdamises.

Kriminaalmenetluse käigus on tuvastatud teadmata päritoluga tulusid süüdistatavatel kokku üle 164 000 euro, mille puhul on alust eeldada, et raha on saadud kuritegude toimepanemise tulemusena ja käsitletav seega kriminaaltuluna. Kohtu määrustega on konfiskeerimise tagamiseks arestitud vara enam kui 230 000 euro väärtuses, sealhulgas sularaha, kuldehteid, helitehnikat ja üks kinnistu.