Õppuse legendi järgi puhkes tulekahju hotelli 23. korrusel asuvas numbritoas, mille tagajärjel otsustati kõik hotellis viibivad inimesed evakueerida.

Õppuse käigus sai hotelli personal koos majas teenindavate ettevõtetega testida oma teadmisi, oskusi ja valmisolekut tegutsemaks kriisiolukorras, lisaks pandi proovile hotelli tehnika- ja turvaseadmete töökindlus.

Õppuses osalesid lisaks hotelli personalile ja külalistele ka turvafirma USS Security Eesti, päästeamet ja kiirabi.

Pärast õppust said hotelli töötajad ja soovi avaldanud rentnikud maja taga asuvas evakueerimispaigana kasutavas autoparklas kätt proovida esmaste tulekustutusvahendite käsitsemisel.