"Oleme avatud diskussiooniks, arutamaks osalist ligipääsu Ülemiste järvele, ent esmalt peame siiski veenduma, et need muudatused oleksid kooskõlas kehtiva seadusandlusega," teatas Tallinna Vee tegevjuht Ian Plenderleith.

Ta selgitas, et lähtuvalt veeseadusest ei ole Ülemiste järv mõeldud avalikuks kasutamiseks. Järve kaitseks on veeseaduse alusel moodustatud sanitaarkaitseala ning koostatud sanitaarkaitseala projekt, mis on kooskõlastatud mitmete ametkondadega (muuhulgas näiteks keskkonnaministeeriumiga) ja kinnitatud Tallinna linna volikogu poolt.

"Arutame heameelega kohaliku kogukonnaga võimalikku koostööd, ent peame selleks eelnevalt Peetri Küla Seltsi ettepanekutega põhjalikumalt tutvuma," sõnas Plenderleith.