Tallinnas on kolm öömaja: Tallinna hoolekandekeskusele kuluv öömaja aadressil Alasi 8 (60 kohta), Tallinna sotsiaaltöö keskuse hallatavad öömajad Akadeemia 34 (40 kohta) ja Merelahe 4 (25 kohta).

„Kevadel väheneb nende inimeste hulk, kes öömaja teenust soovivad,“ kinnitas Tallinna sotsiaaltöö keskuse juhataja Kersti Põldemaa.

Sügis-talvisel perioodil oli öömajade täituvus sajaprotsendiline, siiski ei tekkinud olukorda, kus keegi vältimatut sotsiaalabi vajavat ja ise seda soovivat inimest oleks jäänud majutamata.

„Talveperioodil kasutasid öömaju ka inimesed teistest omavalitsustest, isegi välismaalt, kuna külmaperioodil oli hätta sattumisel liikumine keeruline. Ilmade soojenedes ja valgemaks muutumisel vähenes öömajades tunduvalt nende osakaal, kel oli kodu kusagil mujal olemas. Need inimesed leiavad nüüd, paremates tingimustes, kergemini võimalusi liikuda ja sobivamas kohas majutuda. Seepärast otsustati linnas suveperioodiks vähendada öömajakohtade arvu ja sulgeda ajutiselt Akadeemia 34 öömaja,“ rääkis Põldemaa.


Juulikuust avatakse Akadeemia tee 34 öömaja taas, siis läheb Alasi 8 öömaja kavatsuse kohaselt remonti.