Tartu maakohus kõrvaldas Pavlihhini ametist politsei- ja piirivalveametist oma 5. veebruari määrusega, kuna kohtu hinnangul ta võib seal edasi töötades jätkuvalt toime pannakuritegusid ja see võib kahjustada ametis läbi viidavaid kriminaalmenetlusi, kirjutab BNS.

Maakohtu määruse peale esitas Pavlihhini kaitsja kaebuse ning Tartu ringkonnakohus tühistaski 7. märtsil maakohtu määruse. Ringkonnakohus leidis, et maakohus on rikkunud kohtulahendi põhistamiskohustust ja määruses puuduvad põhjendused, ning saatis kaasuse tagasi maakohtusse.

20. märtsil tegi Tartu maakohus uue määruse, kõrvaldades Pavlihhini taas ametist, kuid lisas seekord ka ringkonnakohtu nõutud põhendused. Selle peale esitas Pavlihhini kaitsja uue kaebuse Tartu ringkonnakohtusse ning kaebust teisipäeval arutanud ringkonnakohus kuulutab otsuse 3. mail.

Tartu maakohus tunnistas veebruari alguses Jarek Pavlihhini (35) süüdi ametiisiku poolt omastamises, riigisaladuse avalikustamises ning dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises. Kohus mõistis Pavlihhinile kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse, mille hulka on arvestatud mullu eelvangistuses viibitud kaheksa kuud ja 11 päeva. Seega jääb Pavlihhinil kanda veel üks aasta, üheksa kuud ja 19 päeva vangistust, mille kohus mõistis talle tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Menetluskulude katteks peab Pavlihhin tasuma kokku 1342 eurot.

Samuti mõistis kohus Pavlihhinilt kannatanu Eesti riigi kasuks välja 15 316,31 eurot.

Pavlihhinile esitatud omastamissüüdistusest jäi kohtus tõendamata selle toimepanemine suures ulatuses, kuna kuriteona omastatud kokku 15 316,31 eurot ei ületa jätkuva kuriteo viimase teo ajal, mullu kehtinud töötasu alammäära 290 eurot sajakordselt. Kuna omastatud summa jääb alla 29 000 euro, jääb see alla karistusseadustiku rakendamise seaduses märgitud suure ulatuse määra.

Süüdistuse kohaselt vormistas Pavlihhin aastatel 2006-2011 dokumendid erikuludeks mõeldud summade väljamaksmiseks, kuid uurimine tuvastas, et need summad ei jõudnud dokumendis näidatud isikuni. Täpsem süüdistuses olev informatsioon on kaitstud riigisaladusega.

Pavlihhin viibis eelvangistuses mullu 11. aprillist 21. detsembrini.

Kohus arutas süüasja riigisaladuse kaitseks kinnisel istungil.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid