Kredexi korterelamute renoveerimislaenu programmile eraldatud raha sai otsa juba 2012. aasta augustis. Kuna aga nii korteriühistutel kui riigil on suur huvi kortermajade soojapidavuse parandamisega edasi minna, siis on seniste laenude tagasimaksetest ja mõnest väiksemast juurdemaksest saadud 6 263 946 eurot, et korteriühistutele uusi laene anda, selgub vastava valitsuse otsuse eelnõu seletuskirjast. Kuna kuus miljonit on liiga vähe, ongi kavas Kredexile veel 16 miljonit juurde laenata.

Selle aasta probleemiks on, et korterelamute renoveerimiseks mõeldud Euroopa Liidu abirahad on otsas, ELi järgmise seitsmeaastase eelarveperioodi rahad muutuvad kättesaadavaks aga alles järgmisel aastal. Et mitte peatselt saabuvat suve raisku lasta, laenataksegi Kredexile raha.

Soodsama laenuga kaasfinantseeritakse valdavalt CO2 kvoodi müügitehingutest eraldatavaid sihtotstarbelisi toetusi korterelamute energiatõhususe parandamiseks.

Uuele laenuskeemile lisandub kuni 10 miljoni euro ulatuses CO2 kvoodi müügitehingutest saadavaid sihtotstarbelisi toetusi, mida kasutatakse korterelamute omafinantseeringu katteks (kuni 30% toetusesaajate laenusummast).

Kredexi raha suunatakse konkursiga Eestis tegutsevatele kommertspankadele, kes kohustuvad selle tavapärasest soodsama intressiga laenama korteriühistutele. Seejuures on laenu väljastamise aluseks korterelamuga sõlmitud konkreetsed laenulepingud, milles on määratud nii eraldatava summa suurus kui ka laenu pikkus. Lepingus sisaldub üldine nõue kogu võimaliku intressisoodustuse edasikandmise kohta korterelamutele. Laenuskeem saavutab KredExi hinnangul efekti, kui fikseeritud lõppintress korterelamule jääb alla 3,6% aastas.

Senine programm on olnud väga edukas

2009. aastal käivitas Kredex korterelamute renoveerimislaenu programmi. Sihtfinantseeringu kogusummas 49 miljonit eurot moodustasid struktuurivahendid (Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist, ERDF) 17 miljonit eurot, Kredexi Euroopa Nõukogu Arengupangast (CEB) riigigarantiiga võetud laen 28,8 miljonit eurot ja Kredexi omavahendid 3,2 miljonit eurot.

2012. aasta lõpu seisuga on renoveerimislaenu väljastatud korterelamutele kogusummas 49 miljonit eurot (512 lepingut 493 majaga). Pankadele on seisuga 31.12.2012 välja antud kõik projektile eraldatud vahendid kogusummas 49 miljonit eurot. Pankadele väljastatud laenu kaalutud keskmine pikkus on 176 kuud (14,6 aastat) ja intressimäär 2,19%.

2012. aasta lõpu seisuga on laenu väljastatud 493 korterelamule (osadel majadel on mitu lepingut), keskmine laenupikkus on 15 aastat ja keskmine intress 4% aastas fikseerituna 10 aastaks. Laenuga on renoveeritud 1,2 miljonit ruutmeetrit pinda, mis on ligi 5% enne 1993 aastat ehitatud korterelamute pinnast (21 mln m²) ja 18 281 korterit ehk 4,6% kõikidest enne 1993 aastat ehitatud korteritest. Keskmine oodatav energiasääst on 37% maja kohta. Täielikult renoveeritud kortermajade pinnaks võib täna lugeda aga ainult 543 000 m² ehk umbes 2,7% sihtgrupist.

Kredexi sooduslaen on vajalik eelkõige terviklike ja seega ka tavapärasest suuremamahuliste renoveerimistööde finantseerimiseks, samuti väikeste korterelamute renoveerimiseks, kuna nendel on investeering ruutmeetri kohta kõrgem. Kredexi sooduslaenuga mittefinantseeritavate tööde rahastamiseks väljastavad pangad laene oma ressurssidest, aja jooksul nende osakaal mõnevõrra kasvab ning Kredexi laenu osakaal laenuturust mõnevõrra kahaneb.