Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul on kohtunike kohtade täitmine üks ministeeriumi prioriteete kohtute suunal.

„Lisaks kohtunike kohtade täitmisele oleme ette valmistamas kohtute seaduse muudatusi, mis teeb kohtunikuks ettevalmistuse paindlikumaks, võimaldades edaspidi kohtunikeks saada soovijatel täita individuaalne kohtuniku ettevalmistuskava ka igapäevatöö kõrvalt. Kui praegu on kohtunikukandidaadiks olemine täispäevatöö ning piirab sedasi huviliste ringi, siis muudatus võimaldab edaspidi seda kaaluda suuremal hulgal kvaliteetsetel juristidel. See aga peaks tulevikus suurendama ka kohtunike konkurssidel osalevate isikute ringi,“ lausus justiitsminister ministeeriumi vahendusel.

Avaldus kohtuniku konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet (saadaval riigikohtu kodulehel aadressil), Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia tuleb esitada riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Reeglina nimetatakse kohtunikuks isik, kes on läbinud kohtuniku ettevalmistusteenistuse või on sellest vabastatud ning sooritanud kohtunikueksami. Kohtuniku ettevalmistusteenistust ei pea läbima isik, kes on vahetult enne eksami sooritamist töötanud kaks aastat vandeadvokaadi või prokurörina, samuti kohtunik, kui tema ametist vabastamisest ei ole möödunud rohkem kui 10 aastat. Esimese astme kohtuniku ametipalk on 2666 eurot kuus.

Detailsemad kohtunikule esitatavad nõuded ning ametisse asumise kirjeldus on „Kohtute seaduse“ paragrahvides 47-56.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid