"Ühelt poolt linna eelarve igal aastal kasvab, samal ajal aga linna teed lagunevad, puudu on tuhandeid lasteaiakohti, Tallinna propagandavaldkond aga õitseb. Sisuliselt kulutatakse tohutult raha küsimustele mittevastamisele. Tahame anda inimestele enne kohalike omavalitsuste valimisi võimaluse otse linnapealt küsida, miks on üks või teine asi Tallinnas, nagu see täna on," põhjendas Pakosta Delfile.

"Kui opositsiooni küsimustele vastab linnapea volikogu ees demagoogiliselt ja teemast mööda, siis ehk otse linnaelanikelt laekunud küsimustele on oodata sisulisemaid vastuseid," lisas Pakosta.

Pakosta lisas ka, et kuigi kampaania on eelkõige suunatud Tallinna elanikele, siis loomulikult võivad oma küsimused esitada kõik Eesti elanikud. "Oodatud on eelkõige Tallinna linna igapäevaseid probleeme ja linnajuhtimist puudutavad küsimused," ütles Pakosta.

Rääkides lähenevatest KOV valimistest ja aktsiooni seosest valimistega vastas Pakosta, et lähenevate valimistega on seos selles, et "loodetavasti huvituvad valijad enne valimisi sisulistest küsimustest tavapärasest rohkem."

Tallinna linnavalitsusele mõeldud küsimused saab IRLi kodulehe kaudu saata IRLi Tallinna linnavolikogu fraktsioonile, kes küsimused ametliku arupärimisena Tallinna linnavolikogus esitavad.

Kui arupärimisele on kirjalik vastus käes, saadetakse see e-posti teel ka küsimuse esitajale. Samuti pannakse esitatud arupärimised ja nende vastused ülesse IRLi veebileheküljele.

Vastavalt Tallinna linna põhimäärusele tuleb linnavalitsusel kirjalik vastus arupärimisele saata 10 tööpäeva jooksul arupärimise linnakantseleisse saabumise päevast.

Järgmine linnavolikogu istung toimub sellel neljapäeval, kus esitatakse selleks ajaks laekunud küsimused.