Menindi doktoritöö teema oli "Peculiarities of pretreatment and fuels refining of biomass" ("Biomassi eeltöötluse ja kütusteks väärindamise iseärasused").

Ühtlasi tühistati kaitsmiskomisjoni otsus, millega anti Andres Menindile filosoofiadoktori kraad (PhD) bioenergeetika erialal.

Eesti Maaülikooli õppeprorektor Paavo Kaimre sõnul on tegemist kahetsusväärse juhtumiga.

"Tegemist on esmakordselt ülikooli ajaloos doktoritöö tunnistamisega plagiaadiks ning doktorikraadi tühistamisega," ütles Kaimre. "Kõnealuses töös on kasutatud lõike teiste autorite töödest, nendele korrektselt viitamata, millega on rikutud nii ülikoolis kehtivat korda, autoriõiguse seadust kui ka teadlaste eetikakoodeksit."

Menind ütles Delfile, et ta ei ole teadlikult plagiaati tootnud. "Iga väiksemagi refereeritud lõigu taga on kellegi nimi ja need on kõik loetletud kasutatud kirjanduse nimekirjas," lausus ta.

Menind ütles, et kavatseb tänase otsuse vaidlustada ja selleks on tal halduskorras aega vähemalt 30 päeva. "Suure tõenäosusega ma vaidlustan selle otsuse," sõnas ta. "Hetkel olen alles materjalid kätte saanud ja pikemalt ma ei peatuks sellel teemal."

Menind viitas sellele, et maaülikoolil sisuliselt puuduvad praegu igasugused dokumendid, mis käsitlevad doktoritöö vormistamist. "Seal on kolm-neli dokumenti, mis seda käsitlevad – üks saadab ühe juurde ja teine teise juurde," kirjeldas Menind ja lisas, et üks dokument käsitleb nõuetekohast viitamist.

Menindi hinnangul loob tema doktoritöö plagiaadiks tunnistamine kindlasti pretsedendi. "Nüüd hakatakse lugema aega enne mind ja pärast mind," lausus Menind. Tema sõnul on maaülikoolis juba võetud ette samme, et edaspidiseks koostada vajalikud nõuded, millega doktorandid oma tööd tehes arvestama peavad.

Maaülikooli õppeosakonnale laekunud vihje järel telliti ekspertiis, mille käigus kontrolliti kõnealuse töö teksti kolme plagiaadituvastusprogrammiga ning saadud tulemusi analüüsiti arvestades rahvusvahelist praktikat.

Ekspertide hinnangul oli Andres Menindi doktoritöö näol tegemist plagiaadiga.

Menind kaitses oma doktoritööd tänavu jaanuaris. Doktoritöö juhendaja oli professor Jüri Olt ning oponent professor Dagnija Blumberga Riia Tehnikaülikooli energia ja elektrotehnika instituudist.

Menind on ka praegu seotud Eesti maaülikooliga ühe rahvusvahelise projekti kaudu, kus ta on projektijuht.