Evestuse esitatud süüdistuskõnes tõi prokurör välja, et uurimine Tsäkko üle sai alguse juba 2010. aasta sügisel, kui suurema kriminaalasja raames teostati läbiotsimised maanteeametis ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis. Alustatud menetluse käigus selgus Evestuse sõnul, et Tsäkko lubas mitmel maanteeameti ja Merko ehituse esindajate vahel toimunud kohtumistel kehtestada tee-ehituse käigus liikluskorraldus, mis tegelikult aga hankelepingutes ega -dokumentides kajastatud ei olnud.

Nimelt toimus 2010. aasta veebruaris maanteeametis koosolek, kus lepiti kokku, et Loo-Maardu teelõigu ehituse puhul peab olema tagatud 1 pluss 1 sõiduraja toimimine koos mõlemal suunal kulgeva teepeenraga, et hädaolukorras oleks liiklemine tagatud. Samas jättis maanteamet aga ka endale õiguse igal ajal tekitada uuesti 2 pluss 2 sõidurada mõlemal suunal, kui eelpool nimetatud liiklus ei toimi.

Seda kokkulepet aga ei olnud kajastatud ei hankedokumentides ega ka üheski lepingus. Samas tuvastas aga Evestuse sõnul uurimine, et selline liikluskorraldus seal toimis, mistõttu oli ehitusfirmal eelis oma ehitustegevuse teostamisel. 

Seega sai prokuröri sõnul riik Tsäkko tegevusega varalist kahju 33 662 euro eest ehk summas, mis maksti Merkole objekti eest rohkem, kui oli tegelikult objekti väärtus.

Maanteeameti eksjuht ennast tänasel kohtuistungil süüdi ei tunnistanud ning Tsäkko advokaadi sõnul on ebaselge see, milles maanteeameti eksjuhti üldse süüdistatakse. "Sellisele laialivalguvale tekstile on üldse raske mingisugust kaitset leida," ütles advokaat.

Samuti leidis advokaat, et kuna Tsäkkot süüdistati alguses suuremas kriminaalasjas, mis aga läbi kukkus, siis tundub talle praegu alanud protsess prokuratuuri mundriau kaitsmisena. 

Riigiprokuratuur süüdistab Tamur Tsäkkot riigihangete läbiviimise nõuete rikkumises ja usalduse kuritarvitamises. Karistusseadustik näeb usalduse kuritarvitamise eest ette rahalise karistuse või kuni viie aasta pikkuse vangistuse ning riigihangete läbiviimise nõuete rikkumise eest kuni üheaastase vangistuse.

Kantsleri süüdistamisest loobuti

Riigiprokuratuur lõpetas mullu septembris kriminaalmenetluse Aruvalla-Kose teelõigu hankemenetluse käigus toime pandud konkurentsialaste süütegude osas, kuna uurimise käigus ei leidnud piisavat tõendamist kriminaalmenetluse alus.

Kriminaalmenetlus lõpetati Tamur Tsäkko, Marika Priske, Erkki Suurorgi ning Nordecon AS-i (kahtlustuses nimetatud ajal AS Nordecon Infra) suhtes kahtlustuses, mis käsitles konkurentidevahelise kokkuleppe sõlmimise katset seoses sellega, et AS Nordecon Infra pakkus hankelepingu täitmisel alltöövõttu Lemminkäinen AS-ile vastutasuks selle eest, et viimane loobuks hanketulemuste vaidlustamisest.

Prokuratuur asus seisukohale, et AS Nordecon Infra esindajal puudus konkurendiga vastavate läbirääkimiste käigus veel selgelt väljakujunenud ettekujutus, missugust kokkulepet ja millistel tingimustel sõlmida sooviti. Seega asus prokuratuur seisukohale, et antud tegu ei jõudnud karistatavasse kuriteokatse faasi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid