"See pole minu hinnangul keskne küsimus, aga kui on valida kahe variandi vahel ehk kas jätta praegune kord samaks või lubada annetada ka juriidilistel isikutel, siis eelistaksin esimest," ütles Ojasalu Delfile.

Tema sõnul on oluline, et annetuse tegija isik oleks tuvastatav. "Erakondi peaksid saama toetada kõik valimisõiguslikud inimesed. Näiteks lätlased-leedukad meil valida ei saa, aga erakondi toetada saavad. Miks neil see õigus peaks olema?" küsis Ojasalu.

"Kui äriühingu puhul on võimalik kindlaks teha, kes on ettevõtte omanik, siis võiks tal olla õigus erakonda toetada. Kui äriühingu omanik pole eesti kodanik või ei ole omanikku võimalik tuvastada, siis ei tohiks äriühing anneteda. Tegu oleks ju anonüümse annetusega," selgitas Ojasalu.

Küsimusele, kuidas suhtuda sellesse, et rahvakogul leidis suurt poolehoidu idee erakondade rahastamise järelevalve organi volituste suurendada, vastas Ojasalu, et selles osas oleme täna justkui haukujad, aga hammustada ei saa.

"Leian, et komisjoni ei ole mõtet suuremaks muuta, pigem peaks kasutama näiteks riigikontrolli. Erakonnad ju kasutavad ka riigi raha ja riigikontroll uurib riigi raha kasutamist," ütles Ojasalu.

Erakondade järelevalvekomisjon võiks Ojasalu arvates anda eksperdid ja määrata karistuse, riigikontroll võiks teha auditi ning esitada selle järelevalve komisjonile.