EELKs puhkes suur tüli peale seda, kui selgus, et Tallinna populaarne praost Jaan Tammsalu on vabamüürlane. EELK lõhenes seejärel vabamüürluse vastaseks ning selle suhtes sallivaks leeriks, mis peavad omavahel tulist sõnasõda.

Maanas kirjutas, et usalduskriis kirikus on hõõgunud juba mõnda aega ja luterliku vaimulikkonna ridades valitsevad tõsised erimeelsused, mis ühel päeval võivad üle kasvada kirikulõheks.

"Usun, et nii möödapääsmatu see lõhenemine siiski ei ole, et seda ei saaks vältida. Kui sõjaväes ei saada ühtset rivisammu astutud, siis pääseteeks on karm käsk ja rividrill ning seda tehakse nii kaua, kuni kõik rivisolijad on ühtse sammu ja takti omandanud. Kiriku lõhenemist ainult käsu ja rividrilliga ära ei hoia, kuid vajadus karmi käe ja tugevama keskvõimu järele on selgesti tuntav," kirjutas Maanas.

"Olen kindel, et ametisoleval peapiiskopil on tahet ja piisavalt toetust selles suunas konkreetseid samme astuda. Erimeelsused ja isiklikud ambitsioonid ei tohi kasvada üle pea ning muutuda ülimuslikuks kiriku ühtsuse ja traditsiooniliselt väljakujunenud identiteedi suhtes," lisas Maanas.

Konservatiivse Augsburgi Usutunnistuse Seltsi väljaanne Meie Kirik tsiteeris pikalt Maanase artiklit ja vastas süüdistusega, et Maanas on 33. kraadi vabamüürlane.

Maanase kuulumine vabamüürlaste sekka on ajakirjandusest läbi käinud, mitte aga info selle kohta, et ta olevat 33. kraadi ehk kõige kõrgema astme vabamüürlane.