1. ja 2. aprillil 1988. aastal toimus Eesti NSV loominguliste liitude juhatuste ühispleenum, kus kahe päeva jooksul võttis sõna üle viiekümne kultuuri- ja haridustegelase, nende seas Lennart Meri, Paul-Eerik Rummo, Enn Põldroos, Lepo Sumera, Heino Kiik, Hando Runnel, Jaan Kaplinski jpt. Loomeliitude pleenumil tõstatati mitmeid olulisi teemasid nagu küsimused eesti keele positsioonist ning demokraatiale üleminekust, samuti väljendati püüdlust iseseisva Eesti poole ja vabaduse tahet.

“Täna tahame avaldada tänu kõikidele nendele kõnelejatele, kes toona näitasid üles julgust öelda välja seda, millest rahvas salamisi unistas," sõnas riigikantselei nõunik Jaanus Rohumaa.

Riigikogus toimunud kõnekoosolek järgib kunagise pleenumi ülesehitust - igal kõnepidajal oli aega 8 minutit, mille järel said saalisistujad esitada kaks üheminutilist repliiki. Sõnavõttudega esinesid nii need, kes osalesid ka 25 aastat tagasi toimunud pleenumil, näiteks Heinz Valk, Andres Langemets, Jüri Arrak, Rein Veidemann, Irina Raud, Aili Aarelaid-Tart, Ike Volkov, Arvo Valton, Tõnu Tepandi. Samuti ka nooremate põlvkondade esindajad Mari-Liis Lill, Jürgen Rooste, Gregor Taul.

Lisaks avati kõnekoosoleku järel riigikogus näitus „LP25”, kuhu on koondatud kokku olemasolevad arhiivimaterjalid, omaaegsed kõned ja osalenute mälestused, et asetada pleenum laiemasse ajaloolisse konteksti ja tutvustada selle mõju laulva revolutsiooni osana Eesti iseseisvuse taastamisel.

Päeva teises pooles toimub džässiklubis Clazz muusikalis-sõnaline õhtu “LP25 – uued hääled”, kus astuvad üles Jarek Kasar, Jürgen Rooste, Tommyboy, Jaan Pehk ja Tõnu Tepandi. Avatud on vaba mikrofon, mis ootab kohalolijate kuni 3-minutilisi sõnavõtte.