Põhja ringkonnaprokurör Maria Entsik leidis, et Pertelsoni (41) süü pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmises, raamatupidamise korraldamise nõuete teadvas rikkumises, aktsionäride üldkoosoleku ettenähtud korras kokku kutsumata jätmises ja ärikeelu rikkumises on tõendatud ning teda tuleb karistada tingimisi kaheaastase vangistusega nelja-aastase katseajaga, vahendab ERR uudised.

Prokurör taotles Pertelsonile lisakaristusena kolmeks aastaks keeldu olla juriidilise isiku juhtorgani liige, finants- või tegevjuht.

Koos Pertelsoniga kohtu all olevale Margus Dintšenkole (33) nõudis prokurör samade kuritegude eest 9450 euro suurust rahalist karistust, samuti kolmeaastast keeldu tegutseda juriidilise isiku juhtorgani liikme, finants- või tegevjuhina.

Kriminaalmenetluses kogutud andmetel oli Pertelsoni ja Dintšenko juhitud Haabersti Perespordikeskuse puhaskahjum ainuüksi 2008. aasta esimesel poolaastal 15,9 miljonit krooni, mida oleks pankrotiavalduse õigeaegse esitamise korral olnud võimalik vältida.