Asmann ütles intervjuus Delfile, et kindlasti on vaja tõsta reisirongiühenduse mahtu Tallinna ja Peterburi vahel.

"Peterburi suunalise täiendavate mugavate liinide käivitamisel on võimalik saavutada kiire ja vägagi mõjus efekt nii Tallinna kui ka kogu Eesti majandusele. Indrek Neiveltil on minu arvates täiesti õigus, et Tallinna ühendamine viiemiljonilise turuga Peterburiga tooks Eestisse märgatava hulga lisaturiste ja ärireisijaid mõne aasta jooksul. Riigi seisukohalt vaadates on selge, et jõukuse kasvatamiseks vajalikud head ühendused nii lääne kui ida suunal," rääkis Asmann.

Peterburi vahet sõidab üks päevinäinud rong

Tema sõnul pole tänane rongiühendus piisav. "Tänane rongiühendus Peterburiga meid kindlasti ei rahulda. Liinil opereerib üks rong suhteliselt ebamugava graafikuga ning päevinäinud rongikoosseis ei rahulda nõudlikumat (äri)turisti."

Ka on tema sõnul piirikontrolli protseduur pikk ja ebamugav ning seda mõlemal pool piiri. Erakapitali riskivalmidus sellesse ühendusse investeerida on keskmisest madalam nii poliitilise riski tõttu kui algse investeeringuvajaduse suuruse tõttu, lisas Eesti Raudtee juht.

Tallinna-Peterburi suuna atraktiivsemaks muutmiseks näeb ta esmalt vajadust astuda riigi poolt samme, kiirendamaks meie valmisolekut piiri- ja tollikontrolli teostamiseks liikuvas rongis. "Venemaa seadusandlus lubab seda teha, kuid Eesti oma veel mitte. Piiri- ja tollikontroll liikuvas rongis oleks kõige kiirem ja efektiivsem viis reisiaega lühendada."


Kiirus kuni 160 km/h?

Rahvusvahelise kogemuse alusel on kliendi jaoks sellistel distantsidel põhiteguriks kiirus ja mugavus. "Kui me saame liinile uued ja kvaliteetsed rongid, kus piirikontroll toimub liikuvas rongis ja selle tulemusena kiireneb kohalejõudmise aeg Peterburi, toob see kaasa tõenäoliselt reisijate huvi märgatava kasvu. Kui investeeringud jäävad mõistlikku suurusjärku, siis võib aja jooksul lisada ka kiirust kuni 160 km/h."

Tänane pilt ütleb, et neid, kes sooviks sellel liinil opereerida ja riske võtta, pole palju, tõdes Eesti Raudtee juht. "Minu meelest on tarvis reisirongiühendus Peterburiga fikseerida selge prioriteedina kevadel valitsuse lauale jõudva järgmise perioodi transpordi arengukavas." Eesti riik saab alustada tolli- ja piirikontrolliga sõitvas rongis ning ma ei välistaks ka investeeringutoetuste pakkumist erainvestoritele kui selle tulemusena tõuseks veeremi kvaliteet, ütles Asmann.

Eesti Raudtee ülesandeks jääb kokkulepete saavutamine Vene raudteeadministratsiooniga ning rahaliste võimaluste tekkimisel ka infrastruktuuri investeerimine rongide tippkiiruse tõstmiseks, lisas ta.