Kui teatrist saab sihtasutus, on tal õigus renditulu endale jätta, kuid näiteks teater Vanemuine soovis ka juba enne 2012. aastat, mil teatrist sai SA, tollase direktori Paavo Nõgene juhtimisel majas tegutseva kohvik Shakespeare'ilt küsitud renti endale.

"Kultuuriministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande ja tehingute seaduslikkuse auditeerimisel leiti, et ministeeriumi valitsemisala eelarves kavandati muuhulgas Vanemuise ja Endla teatri ning Eesti Kontserdi tulusid ruumide välja üürimisest," ütles riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattson Delfile.

Riigieelarve seaduse järgi tuleb aga ruumide üürile- või rendile andmisest saadav tulu kanda tagasi riigieelarvesse.

"Kontrollimise ajal kehtinud riigieelarve kassalise teenindamise eeskirja kohaselt pidanuks üüri ja renditulu laekuma riigieelarve tulukontole. Üüritulu ei olnud riigieelarve tulukontole üle kantud mitmetes kultuuriministeeriumi valitsemisala asutustes, sh Vanemuises ehk see tulu jäi riigiasutusele Vanemuine," ütles Mattson.

Riigikontroll tegi Mattsoni sõnul seepeale kultuuriministrile soovituse tagada, et eelarve koostamisel planeeritakse tulud nende majanduslikust sisust lähtudes ja riigivara kasutusse andmisest saadav tulu kantakse riigieelarvesse kõigis ministeeriumi allasutustes.

2012. aastal asutati kultuuriministeeriumi valitsemisalas sihtasutus Teater Vanemuine ning sihtasutuste vara kasutada andmisest saadav tulu kuulub sihtasutusele. "Nõue kanda tulu riigieelarvesse sihtasutusele ei laiene" selgitas Mattson.

Enne 2012. aastat võitles toonane Vanemuise teatri juht Paavo Nõgene teatrihoones tegutseva kohviku Shakespeare'i renditulu eest. Nimelt soovis ta tulu teatrile, kuigi seadus seda ei lubanud ning nägi ette renditulu minemist riigile.

Paavo Nõgene kommentaar: "On olemuslik vahe, kas tulu riigiasutusele jäetakse teenimata või teenitakse. Vanemuise teater oli riigiasutus ning kogu tulu, mida teater teenis, on riigitulu. Kohvik Shakespeare tasus 2012. aastal riigiasutusele kokku 73 946 eurot, millele lisandus käibemaks. Kõnealune tulu on ette nähtud ja kajastatud riigile esitatud teatri eelarves, mis on olnud aluseks teatrile riigitoetuse määramise otsustamisel.

Vanemuise teater jäi toona Riigikontrolli auditeerimise käigus tehtud soovituse osas eriarvamusele. Eriarvamuse sisuks oli raamatupidamise toimkonna juhend (RTJ) number kuus tõlgendus. Probleemi lahenduseks muutis teater Riigikontrolli soovitusele tuginedes kõnealuse lepingulise suhte Vanemuise Kohvik OÜ-ga. Konkreetne koostööleping oli sõlmitud Vanemuise teatris aastal 2003. Mina asusin teatrijuhi ametisse aastal 2007."