Rahvusraamatukogul kulub Eesti Ekspressi andmetel sel aastal ennustatavalt 54 000 eurot rohkem elektri peale, sest elektri vabaturule üleminek on hindu tõstnud.

Kuna rahvusraamatukogu eelarve on viimse piirini ära kärbitud, otsustasidki rahvusraamatukogu nõukogusse kuuluvad riigikogu liikmes Gräzin, Roos ja Meri teha valmis seaduseelnõu, millega elektri hinnatõus kompenseeritakse.

"Eesti Energia kasumist saab Eesti Vabariik dividenditulu. Rahvusraamatukogu poolt Eesti Energiale makstavad summad moodustavad osa Eesti Energia kasumist, mis laekub riigieelarvesse, kust seda jaotatakse jällegi laiali, muuhulgas rahvusraamatukogule. Seega on muudatuse mõju riigieelarvele minimaalne või olematu," kirjutasid eelnõu autorid selle seletuskirjas. Kompensatsiooni saamiseks peab rahvusraamatukogu elektrit ostma Eesti Energialt.

Aastal 2012 maksis rahvusraamatukogu elektrienergia ja sellega seonduvate
muude teenust eest koos käibe- ja aktsiisimaksuga eest veidi alla 250 000 euro. Käesoleva aasta esimeste kuude põhjal võib prognoosida hinnatõusu umbes 20 protsenti, mis tähendaks eeldatavalt umbes 50 000 euro suurust väljaminekut 2014. aasta riigieelarvest käesoleva aasta eest, kui tarbimine jääb eelmise aasta tasemele. Järgnevatel aastatel on summa tõenäoliselt väiksem, aga selle täpset numbrit ei ole eelnõu autorite hinnangul võimalik prognoosida.

Paljud riigieelarvelised asutused on viimastel aastatel kurtnud küttekulude ja elektrikulude tõusu üle, rahandusministeerium on aga hinnatõusu kompenseerimise nõuete osas olnud väga tõrjuv. Gräzini, Roosi ja Meri eelnõu on esmakordne juhtum, kui hinnatõusu üritatakse seadusega kompenseerida. Samuti on märkimisväärne, et eelnõu on esitanud koalitsioonisaadikud koos ühe opositsioonisaadikuga.