Eesti Lipu Seltsi algatusel ja riigikantselei toel on Eesti Post andnud välja priiuse põlistumise päevale pühendatud tervikasja – postkaardi, mille on kujundanud Indrek Ilves, teatas Eesti Post.

Miniplasti märgikoda on samadel motiividel teinud priiuse põlistumise päeva rinnamärgi Lembit Lõhmuse kujundusega.

Tervikasja ja rinnamärki esitletakse homme Eesti Panga muusemis, kus sõna võtavad Eesti Panga president Ardo Hansson, Eesti Posti juhatuse esimees Aavo Kärmas ja Eesti Lipu Seltsi esimees Trivimi Velliste.

Tervikasi saab kohapeal päevakohase postitempli ning traditsiooniliselt saavad soovijad kunstniku autogrammi. Samas on võimalik tervikasi ka postitada.