Riigikogu pressitalituse teatel juhtis parlamentidevahelise liidu (Inter-Parliamentary Union, IPU) Eesti delegatsiooni Tõnis Kõiv, kes ka esines sõnavõtuga plenaaristungil ja kutsus üles ühiselt pingutama puhta maailma nimel.

Delegatsiooni kuulusid liikmetena veel Erki Nool, Marika Tuus-Laul ja Jaan Õunapuu.

Assamblee peateemaks on sel aastal "Jätkuv kasv kindlustab eesmärgipärase arengu "Buen Vivir- uued käsitlused, uued lahendused".

Kesksed arutlusteemad on veel tsiviilelanike elude kaitse sõjaolukorras, õiglase kaubanduse ja innovaatiliste finantsmehhanismide kasutamine jätkusuutliku arengu kindlustamiseks ning sotsiaalmeedia kasutamine kodanike kaasamiseks demokraatia arendamisse.

Riigikogu delegatsiooni liikmed osalesid Parlamentidevahelise Liidu plenaaristungitel, kolme alalise komitee ning geopoliitilise grupi 12+ töös, kus on päevakorras Ukraina parlamendi vastuvõtmine 12+-grupi liikmeks.

Paralleelselt IPU assambleega toimus Quitos parlamentide peasekretäride assotsiatsiooni (Association of Secretaries General of Parliaments, ASGP) kohtumine, mille tööst võttis osa riigikogu kantselei direktor Maria Alajõe.

IPU assambleele Quitos kogunesid seekord ligikaudu 620 parlamendiliiget enam kui 120 riigist.