Täna alates kella 18-st süüdati küünlad nii Tallinnas Vabaduse platsil, Tartus Raekoja platsil kui ka Pärnus Martensi väljakul.

Eesti Memento Liidu ühenduste poolt korraldatavad mälestusüritused toimuvad märtsiküüditamise aastapäeval üle Eesti.

1949. aastal 25. märtsist 29. märtsini toimunud märtsiküüditamine käigus deporteeriti Siberisse üle 20 000 inimese, enamasti naised ja lapsed. Suurem osa neist saadeti Krasnojarski kraisse ja Novosibirski oblastisse. Kolmest Balti riigist kokku viidi Siberisse ligi 95 000 inimest

Esimese küüditamise ajal 14. juunil 1941. viidi Eestist Siberisse üle 10 000 inimese.

Küüditamisi korraldasid okupatsioonivõimud ning NSV Liidu ja NKVD töötajad koos kohalike abilistega. Relvadega ähvardades sunniti inimesi oma kodudest lahkuma ja toimetati loomavagunites minema. Nende vara konfiskeeriti.

Alates 1956. aastast lubati küüditatutel Eestisse tagasi tulla, kuid nende vara ei tagastatud. Vara tagastamine sai võimalikuks alles pärast okupatsiooni lõppu ja Eesti taasiseseisvumist.

Alates 2010. aastast on saanud traditsiooniks korraldada märtsiküüditamise aastapäeval küüditatute mälestuseks ühine küünalde süütamine.