Padise metsaomanik Ando Eelmaa näitas oma 15 aasta vanust männinoorendikku ning arutles, kas metsas peaks kasvatama põtru ja lepavõsa või peaks piirama põtrade arvu, et metsaomanikud saaks ka väärtuslikumaid puid istutada.

"Põdra poolt kooritud männid võivad mõne aja pärast taastuda ja igasuguseid toredaid kujusid võtta, kuid palki sealt enam ei saa," rääkis metsaomanik.

Praegu hinnatakse, et Eestis elab umbes 12 000 põtra, mis on keskkonnastrateegia kohaselt maksimaalne lubatav arv.

Metsaomanik leiab, et põdralaskmise normid peaks olema paindlikumad - kui arvukus ilmneb valusasti metsakultuuride peal, peaks põtru küttima rohkem.