Reedel teatrile saadetud kirjas märkis ministeerium, et ootab tänase päeva jooksul nukuteatrilt infot. Ministeeriumi kinnitusel ei ole kella 11ks teatrilt teavet veel tulnud.

Teatril paluti ministeeriumile esitada aastatel 2010-2012 Eesti autorite ühingule esitatud etendustes kasutatud muusikateoste kasutamise arved ning pangaväljavõtted, mis tõendavad arvete tasumist.

Eesti autorite ühingul paluti aga kahe tööpäeva jooksul esitada info selle kohta, kas ja mis mahus esitas 2010-2012 aastatel Nukuteater Eesti autorite ühingule repertuaariaruandeid ning tasus autoritasusid.

Pärast auditi avaldamist 19. märtsil ütles Nukuteatri nõukogu esimees Jaan Puusaag, et 2012 maksis nukuteater 93 juhul etendustega seotud autoritasusid lepinguga välja. "Ühes etenduses oli üks Jaan Pehki laul, mille eest ei olnud makstud. Ma ei tea, kas oli kokkulepe autoriga. Kui see on probleem, siis makstakse ära," kinnitas Puusaag.

"Puhhi etenduse puhul me teame, et tegelikult ei olnud tegu klassikalise Puhhi etendusega, vaid on siiani vaieldav, kui palju kasutati autori teksti. Kuna selle eest vastutav lavastaja astus sellepärast tagasi ja see käis ajakirjandusest nii palju läbi, siis seda auditis uuesti süüdistada..." leiab Puusaag, et nõnda on autoritasude mittemaksmist utreeritud.

Kultuuriministeerium leidis nukuteatri 2012. aasta tegevuses enda teatel mitmeid puudusi: 349 000-eurose eelarve puudujäägi ja tulevastele etendustele müüdud piletitulu kasutamise varasemate puudujääkide katmiseks.

Kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo Nõgene sõnul kinnitab audit, et teatri eelarve puudujääk möödunud aasta lõpu seisuga oli 349 000 eurot ja kui ministeerium poleks nukuteatrile 2013. aasta eelarvest vahendeid eraldanud, oleks neil likvideerimispäeva seisuga olnud tasumata kohustusi ja kasutatud tulevaste perioodide tulusid 364 000 eurot.

Auditi kohaselt viitavad nukuteatri 2013. aasta jaanuari bilansis toimunud muutused sellele, et 2013. aasta eelarvest eraldatud riigieelarve vahendeid kasutati samuti peamiselt 31. detsembri 2012. aasta seisuga juba tekkinud maksuvõlgade ja ostuarvete tasumiseks.

Lisaks tuvastati auditi käigus nukuteatril 16 kehtivat ruumide, pindade või hoonete üüri- või rendisuhet, millest kirjalikke lepinguid ei olnud neljal juhul.

Nukuteater oli 2012. aastal ostnud teenuseid samadele omanikele kuuluvatelt ettevõtetelt Caterer OÜ, Profood Invest OÜ, Event Catering OÜ ja Festivity Services OÜ. Neist Profood Invest OÜ-ga, kes oli nukuteatri hoones asuva kohviku operaatoriks, nukuteatril kirjalikku lepingut polnud sõlmitud.

Nõgene ütles, et nukuteatri raamatupidamise korraldus oli üldiselt hea. Puudused olid tema sõnul ennekõike seotud juhtimisotsustega.