Abivajaduse põhjustasid eelkõige probleemid Küprose pangandussektoris, mis oli riigi majanduse jaoks ebamõistlikult suur. Küprose eelmise valitsusega ei olnud aga võimalik abiprogrammi suhtes kokkuleppele jõuda, teatas Euroopa Komisjon.

Eelmisel laupäeval leppisid liikmesriigid, sealhulgas Küpros, eurorühma kohtumisel lõpuks ühehäälselt kokku programmis suhtes, mis vastas liikmesriikide, Euroopa Keskpanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esitatud tingimustele ning mille alusel oldi valmis laenama Küprosele 10 miljardit eurot. Kokkuleppe kohaselt pidi Küpros tagama piisava suutlikkuse võlg tagasi maksta ning vastama asjaomastele rahastamistingimustele.

Kuigi programmi kõik aspektid ei vastanud komisjoni ettepanekutele ja eelistustele, tundis komisjon siiski kohustust seda toetada, sest arutlusel olnud alternatiivid olid ühelt poolt veel riskantsemad ja teiselt poolt kahjulikumad Küprose majandusele.

Küprose parlament abiprogrammi vastu ei võtnud.

Nüüd on Küprose valitsuse kord esitada alternatiivne tegevuskava, mis vastaks võla jätkusuutlikkuse kriteeriumidele ja asjaomastele rahastamistingimustele.

Komisjon on teinud kõik endast oleneva, et Küprose riiki aidata ning liikuda konstruktiivse ja toimiva lahenduse suunas. Otsuseid teevad aga liikmesriigid ning ühtegi otsust ei saa teha ilma nende ja Küprose enda koostööta. Komisjon on endiselt valmis aitama Küprost lahenduse leidmisel ning on pidevalt ühenduses Küprose, teiste eurorühma liikmesriikide, ELi institutsioonide ning IMF-ga.

Mis puudutab ühekordset maksu vähem kui 100 000 euro suurustelt hoiustelt, siis ütles komisjon ENNE Küprose parlamendis toimunud hääletust aset leidnud eurorühma kohtumisel selgelt välja oma seisukoha, et võimalikud on ka muud lahendusvariandid, mis vastavad rahastamistingimustele ja mille puhul eelistatavalt ei oleks vaja maksustada vähem kui 100 000 euro suuruseid hoiuseid. Küprose valitsus ei olnud alternatiivse lahendusvariandiga nõus.