Tänases riigikogu infotunnis juhtis sotsiaaldemokraat Andres Anvelt ministri tähelepanu sellele, et Eestis pole olnud kaua olukorda, kus riigis politseijuht puudub, ning küsis, millal tullakse avalikkuse ette uue PPA juhi kandidaadiga.

"Mõnda aega pole ka olnud seda, et PPA juht astuks enne tähtaega ametist tagasi," ütles Vaher. "Eelmise aasta lõpus muudeti politseijuhile esitatavaid nõudeid, mis vastaksid enam tegelikule olukorrale - PPA on kasvanud 5500 töötajaskonnaga ametiks, mistõttu on rõhk pikaajalisel juhtimiskogemusel," ütles Vaher.

Vaheri sõnul minnakse praegu edasi sihtotsinguga ning konkreetseid tähtaegu öelda ei saa.

"Oluline on kvaliteet, et inimene viiks asutust edasi. Kui otsingutele kulub teatud aeg, siis on selleks teatud põhjused," ütles Vaher, kes anda sõnul eelistab leida pikema ajaga võimeka inimese, mitte kiiresti inimese, kelle töötulemustes ja võimekuses ei saa kindel olla.

Anvelt küsis veel, et kas minister saab kinnitada, et kaitsepolitseid ei asu 15. juunil, mil lõpeb praeguse peadirektori ametiaeg, juhtima kohusetäitja nagu PPA-d. "Annan teada oma ettepanekust vastavalt seadusele. Arvamust küsitakse ka julgeolekuasutustelt, mitte ainult õiguskomisjonilt," ütles Vaher.

PPA juhi konkursi lõppvooru pääses Tarmo Miilits, Erkki Koort ja Tõnu Hunt, kuid komisjon eesotsas kantsler Leif Kaleviga ei leidnud, et tegemist oleks piisavalt pädevate inimestega, kelle seast võiks tulla uus PPA juht. Kõigi kolme viimasesse vooru jõudud kandidaadi näol on tegemist 20 aastat Eesti sisejulgeolekus töötanud inimesega.

Peaminister Ansip öelnud, et tal oli oma favoriit nende kolme kandidaadi seas olemas.

Siseministeerium jätkab sobiva PPA juhi kandidaadi leidmiseks sihtotsingut ning Vaheri sõnul jääb protseduur samaks nagu siis, kui käidi välja Priit Kama kandidatuur. „Siseministeerium viib seda sihtotsingut läbi ja eesmärgiks on parima kandidaadi leidmine,“ lisas ta.