"Peale teema avamist ning sõnasoovijate kuulamist tõdes piiskoplik nõukogu, et vabamüürlusesse kuulumine on tõsine küsimus, mida tuleb põhjalikuma vastuse saamiseks analüüsida laiemalt ning on ühtlasi ka pastoraalse nõustamise teema. EELK õpetuskomisjonile tehti ülesandeks anda hinnang vaimulike üheaegsele kuulumisele Eesti Evangeelsesse Luterlikku kirikusse ning vabamüürlusesse Eestis," tõdes EELK piiskoplik nõukogu kokkuvõtteks oma kodulehel esitatud teates.

Nõukogu asus ka seisukohale, et samaaegselt tuleb alustada vaimuliku eetikakoodeksi ettevalmistamist.

Mõjukas kirikumees Tallinna praost Jaan Tammsalu tunnistas hiljuti, et ta on vabamüürlane ning Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) ei näe selles midagi taunitavat. Tammsalu on öelnud, et tema kuulumine vabamüürlaste hulka ei ole kuidagi mõjutanud tema vaimulikuks olemist.

30 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulikku pöördusid aga hiljuti kiriku juhtkonna poole palvega "keelustada vaimulike kuulumine vabamüürlikku organisatsiooni", kuna see "on kokkusobimatu vaimuliku ametiga" ja "tekitab palju segadust nii EELK vaimulike kui ilmikute seas ning võõristust ja eelarvamusi Eesti ühiskonnas tervikuna".

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste (EKB) Liidu president Meego Remmel kinnitas aga hiljuti avalikult, et liidu pastorid ei saa kuuluda vaba­müürlaste hulka, kuna vaba­müürluse näol on tegemist deismi sugemete ning sektiliste tunnustega sala­organisatsiooniga, mis ei ole kooskõlas uus­testamentliku kristluse ja vaba­kogudusliku vaimulaadiga.