Parlamendi rahanduskomisjonis arutusele tuleva eelnõu kohaselt ei kehtestata maksu alla 20 000 euro suurustele hoiustele. 20 000-100 000 euro suurustelt hoiustelt tuleb maksta 6,75 protsenti lõivu ja 100 000 eurost suurematelt 9,9 protsenti lõivu, teatab Associated Press BNS-i vahendusel.

Euroopa Liit pakkus laupäeval Küprosele 10 miljardi euro suurust päästepaketti tingimusel, et Nikosia hangib ise hoiuseid maksustades 5,8 miljardit eurot.

Küprose keskpanga president tegi ettepaneku jätta alla 100 000 euro suurused hoiused maksustamata.