Saab ka teisiti, pealegi tunneb lugeja huvi, kes saastas loodust, kelle süül on majandus kehvas seisus ning milline minister vastutab õpetajate madala palga eest, kirjutas Tartu Ülikooli teadusuudiste portaal Novaator.

Lisaks ebamäärasusele ja umbisikulisusele võib võimu keel olla üllatavalt ebaviisakas. Näiteks saabub kutse ülekuulamisele, kuid selle saatja ei kirjuta enda nimel, vaid hoopis umbisikuliselt. Ta ei kutsu, vaid kohustab kohale ilmuma ning loetleb kirja lõpus üles võimalikud karistused.