Pärast Emakeele Seltsi juhatuse sõela jäi silmapaistvaima tiitlile kandideerima viisteist mullust keeletegu. Peaauhinna valisid taasiseseisvumisjärgsed haridus- ja teadusministrid, kes eelistasid Silvi Vare sõnaraamatut „Eesti keele sõnapered“, I–II.

Ministrid tõstsid esile ka Kaisa Laose, Külli Laose, Mark Soosaare (toimetaja) ja Raigo Tšetšini tegu „Kihnukielsed uudisõd Vikerraadios“.

Rahvaauhinna vääriliseks hääletati (197 häält) „Eesti etümoloogiasõnaraamat“, autorid Iris Metsmägi (peatoimetaja), Meeli Sedrik ja Sven-Erik Soosaar.

Tihedat konkurentsi pakkus võitnud teole „Eesti keeles esinemine 2012. aasta Eurovisioni lauluvõistlusel“ (Ott Lepland; 187 häält). Hääli said ka kõik ülejäänud parimate hulka jõudnud keeleteod: „Eestikeelne lasteaed (Anni lasteaed/Annin lastentarha) Helsingis“ (Annika Madisson; 142), „Eesti keele sõnapered“ (139), „Kihnukielsed uudisõd Vikerraadios“ (122), „Eesti keele e-õppe kursus „Keeleklikk““ (Asko Uri, Leelo Kingisepp, Marju Ilves (Hydraco OÜ); 121), „Eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivi digitaalselt kättesaadavaks tegemine“ (Martin Eessalu, Grethe Juhkason, Liina Lindström, Pärtel Lippus (töörühma juht), Rauno Moisto, Ellen Niit, Karl Pajusalu, Kaspar Riiberg, Tuuli Tuisk; 112), „Põhikooli ainetundide sõnavara“ (Mare Kitsnik, Helena Metslang; 82), „„Võõrsõnade leksikoni“ koostamine ja väljaandmine“ (Kaspar Kolk, Katrin Kuusik, Argo Mund, Tiina Paet (peatoimetaja), Tuuli Rehemaa, Ülle Viks; 70), „Eesti punktkirja käsiraamat“ (Kadri Kutsar, Monica Lõvi, Anneli Nellis, Ilona Tars, Julia Trofimova, Vello Vart; 64), „Kaheosaline eesti keele riigieksam“ (Külli Habicht, Märt Hennoste (töörühma juht), Helin Puksand, Külli Semjonov, Heily Soosaar, Jüri Valge, Merike Vardja, Kalle Viik; 54), „Käsiraamatu „Keelemeel“ koostamine“ (Ivika Hein, Piibe Leiger, Krista Mägi, Tiiu Puik; 45), „Metoodilise kogumiku „Keelemängud“ koostamine“ (Tiiu Puik; 38), „Eestikeelsete helisalvestiste leidmine, teemakohase kogumiku koostamine ja toimetamine“ (Jaan Ross; 33), „Kokkuvõttevõistlus „Tuum““ (Martin Ehala, Külli Habicht, Tiit Hennoste (töörühma juht), Laura Teder, Jüri Valge; 33).

Hääletamisel osalejaid oli 794 (möödunud aastal 768); kokku anti 1439 arvesse läinud häält – hääletada võis ka mitme keeleteo poolt.

Kadrina keskkoolis toimunud lõpuürituse korraldasid koos võõrustajatega haridus- ja teadusministeerium ning Emakeele Selts, osalejateks teiste hulgas kolm bussitäit õpilasi-õpetajaid mitmekümnest Eesti koolist.

Kokkutulnuile esinesid Kadrina keskkooli õpilased, muu hulgas esitati katkend Loone Otsa näidendist „Carmen Alexandrinum“ (juhendajad Ülle Lichtfeldt ja Indrek Saar).