„Pole kahtlustki, et Jõgevamaa ärimees Paul Kärberg sundis oma töötajaid IRLi astuma ja valimistel Aivar Koka poolt hääletama, kasutades ära nende majanduslikku sõltuvust. Karistusseadustikus on kriminaliseeritud nii sundparteistamine, valimis-ja hääletusvabaduse rikkumine kui ka hääle ostmine. Nende süütegude eest on ette nähtud kuni aastane vangistus,“ ütles sotside esindaja Jaan Õunapuu meediale saadetud teates.

Paraku võivad kurjategijad end Õunapuu sõnul turvaliselt tunda, sest tõendeid on siin äärmiselt raske koguda ja jälitustoimingud on lubatud üksnes häälte ostmise korral.

Kärbergi- Koka juhtum, aga ka laiemalt maad võtnud parteiline mõjutustegevus olid põhjuseks, miks sotsiaaldemokraadid pärivad aru justiitsministrilt, kelle valitsemisalas on riigi kriminaal-ja õiguspoliitika kavandamine ning elluviimine.

„Küsime Pevkurilt, kas uurimisorganitel on võimalik tõestada erakonda astuma sundimist ning hääletamisvabaduse rikkumist või tuleks antud süütegude uurimisel lubada ka jälitustegevust,“ märkis Õunapuu.

Ministril tuleb ka öelda, kas olukord, kus töövõtja astub tööandja poolt nimetatud erakonda, on karistusseadustiku mõttes käsitletav süüteona.

Samuti ootavad sotsid Pevkuri seisukohavõttu juhtumitele, kus omavalitsus saab riiklikku investeeringutoetust tingimusel, et vallavanem astub kindlasse erakonda, lisas Õunapuu.